HUMBGO,
HINLET
Bảng chiết khấu HINLET, HUMBGO 2019
Cấp bậcChiết khấuĐơn hàng trước chiết khấuLưu ý
CTV20%10 triệuVND
Đại lý cấp 235%20 triệuVND
Chưa chiết khấu.
Đại lý cấp 138%50 triệuVND
Tổng đại lý45%200 triệuVND

 

UNIQLO
Bảng chiết khấu UNIQLO 2019
Cấp bậcChiết khấuĐơn hàng trước chiết khấuLưu ý
CTV15%20 triệuVND
Không áp dụng đối model mới chưa sale.
Đại lý cấp 220%50 triệuVND
Đại lý cấp 125%500 triệuVND
Tổng đại lý30%1 tỷVND
Bảng Chiết Khấu Hinlet 2019
Đánh giá bài Post này