400.000 

Đai lưng quấn bụng hỗ trợ tập thể hình thông minh của Humbgo USA, co giãn tuỳ chỉnh vòng bụng hợp lý. Hỗ trợ bảo vệ vùng đốt sống lưng, tránh khỏi các chấn thương khi tập dưới cường đồ cao, kích thích quá trình tập luyên đạt hiệu quả tốt nhất